Om pårørendedagen

La oss synligggjøre pårørende sammen

O
Far holder din datter

Et pårørendevennlig samfunn er samfunnsøkonomisk lønnsomt

De fleste vil en eller annen gang oppleve å bli pårørende. Vi vil oppleve å få aldrende foreldre med sviktende helse, sykdom som rammer noen nær oss – partner, søsken eller i verste fall barn. Det kan skje med gode venner, kolleger og naboer som trenger vår hjelp. Det kan skje alle.

Når man blir en «aktiv» pårørende kan man trenge støtte, veiledning og fleksibilitet i både hverdag og arbeid. Dessverre møter mange et gammeldags velferdssystem som ikke tar hensyn til deres nye situasjon. Det er også for store variasjoner, noe som er skape ulikhet og usikkerhet i hverdagen.

Mange opplever god støtte på ulike områder, mens andre må selv finne frem til informasjon og riktig hjelp, sloss i mange ulike «systemer», forholde seg til et arbeidsliv som viser liten forståelse for situasjonen. De møter offentlige løsninger som ikke er logiske eller ko-ordinerte.

Aksepterer at slik ble mitt liv, det er jeg nødt til! Barnet har også tilført meg masse glede, og aksept på at livet er skjørt- man må ta en dag avgangen!
La pårørende slippe å være advokater og behandlere. Vi vil bare være foreldre/pårørende, ikke vaktbikkjer…
"Så heldig dem er som har deg " er standard. Ingen forståelse
Omsorgsoppgavene svekker meg over tid og jeg orker mindre og mindre belastning utenfor hjemmet.

Ingen steder å hvile ut. Etter snart tre år i krise begynner jeg å miste troen på min egen arbeidsevne.

Dagens pårørendepolitikk skaper flere pasienter

I flere av Pårørendealliansens undersøkelser sier pårørende at det er for uklare ansvarsområder, lite sammenheng i rettigheter, hjelp og for lite fleksibilitet for pårørendes situasjon.

Flere føler at de ikke blir lyttet av kommunen, helsearbeidere og på arbeidsplassen. Dette gjør at mange pårørende selv blir utslitt og syke av den jobben de gjør.

En dag dedikert til å synliggjøre pårørende

Pårørendedagen handler om å markere og hedre den viktige innsatsen pårørende gjør i samfunnet, og bidra til at at deres behov blir møtt av kommunen, på helseinstitusjonen og på arbeidsplassen. Rundt 800 000 pårørende legger ned 110 000 årsverk hvert år – det bør anerkjennes!

Ved å markere pårørendedagen viser dere at pårørende fortjener å bli sett og lyttet til. Dere bidrar til saken gjennom å spre kunnskap og forståelse om pårørendes situasjon.

 

Bli med på markeringen

Hvem som helst kan markere pårørendedagen. Enter du er en nabo som ønsker å gi noen praktisk hjelp, en avdelingsleder som deler ut kaffe til pårørende som kommer på besøk eller en venn som spør: «Hvordan går det med deg?«. Se våre idéer til markeringer her.

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan markere pårørendedagen?

Alle!

Du som privatperson kan hjelpe ved å dele vårt materiell på facebook, eller bare spørre en pårørende du kjenner om de trenger hjelp. På arbeidsplassen eller på din institusjon kan du dele ut kaffe og kaker, henge opp plakater eller arrangere et seminar.

Vi er glade for alle som vil delta.

Se alle våre idéer til hvordan du kan markere dagen her. 

Hvor kan jeg lære mer om saken?

Pårørendealliansen.no kan du finne alt fra statistikk til gode innlegg som forklarer hvorfor et pårørendevennlig samfunn er viktig.

Hvorfor må jeg registrere markeringen?

Når du registrer markeringen vises den her på nettsiden. Vi i Pårørendealliansen vil hjelpe med å promotere arrangementet – så flere kommer.

I tillegg viser du din støtte til saken. Når vi i Pårørendealliansen fremmer pårørendes stemme til politikerne vil det hjelpe når vi kan vise til din og andres markering.

Pårørendealliansen
Telefon: +47 917 53 806
ava@parorendealliansen.no
agt@parorendealliansen.no