Pårørendedagen 22. september

Det er på tide at pårørende blir hørt.

22

La oss synliggjøre pårørende sammen!

Det er over 800 000 pårørende i Norge som på ulike måter yter halvparten av all omsorg for syke og eldre.  Men mange må streve når den offentlige hjelpen ikke er i samsvar med behovet og denne belastningen gjør at mange pårørende selv blir utslitt og nye pasienter.

Det må ikke være slik. Med mer støtte fra kommunene, arbeidsplassene og støtte i  samfunnet så  kunne dette vært unngått.

22. september markerer vi Pårørendedagen – i arbeidet for at også pårørende skal få en bedre hverdag.

to personer smiler inn i kameraet

Årets tema: Unge pårørende

Unge pårørende blir sjelden nevnt av politikerne. Mye skyldes at vi fortsatt mangler bevissthet og kunnskap om pårørende i aldersgruppen 12-30 år. De blir sjelden spurt: «Hvordan går det med deg?».

Derfor er unge pårørende temaet for Pårørendedagen 2021.

 

Bli med på markeringen!

Det er enkelt å markere pårørendedagen!

Du kan by på kaffe der pårørende samles, ha en samtale rundt ulike tema i lunsjpausen eller vise en film. Se våre forslag til hvordan du kan markere dagen.

Nyheter

M

Pårørendealliansen
Telefon: +47 917 53 806
ava@parorendealliansen.no
agt@parorendealliansen.no