Pårørendedagen 22. september

Det er på tide at pårørende blir hørt.

22

La oss synliggjøre pårørende sammen!

Det er over 800 000 pårørende i Norge som på ulike måter yter halvparten av all omsorg for syke og eldre.  Men mange må streve når den offentlige hjelpen ikke er i samsvar med behovet og denne belastningen gjør at mange pårørende selv blir utslitt og nye pasienter.

Det må ikke være slik. Med mer støtte fra kommunene, arbeidsplassene og støtte i  samfunnet så  kunne dette vært unngått.

22. september markerer vi Pårørendedagen – i arbeidet for at også pårørende skal få en bedre hverdag.

Årets tema: Likestilling – like muligheter!

Likestilling i pårørendeomsorgen. Likestilling i informasjonstilbudet.

Likestilling i samarbeidet med helsetjenesten uansett hvor du bor

Likestilling for alle pårørende, uansett hvem de er pårørende til!

Likestilling i arbeidslivet uansett hvor du jobber

Årets tema 2022 er Likestilling.

 

person skriver på pc

Bli med på markeringen!

Det er enkelt å markere pårørendedagen!

Du kan by på noe godt der pårørende samles for å vise at de verdsettes.

Du/dere kan  ha en samtale rundt årets tema i lunsjpausen eller vise en film. Se våre forslag til hvordan du kan markere dagen.

Nyheter

M

Pårørendealliansen
Telefon: +47 917 53 806
ava@parorendealliansen.no
agt@parorendealliansen.no