Nyhet

Unge pårørende er temaet for Pårørendedagen 2021

O

Det er 800 000 pårørende i Norge. Mange av de er unge som setter livet sitt på pause for å hjelpe foreldre, søsken, kjæreste eller andre i familien med å takle hverdagen.

Hvordan ivaretas de av skolene, studiesteder, helsetjenesten, venner og samfunnet rundt dem? Vi må anerkjenne at denne gruppen finnes og legge bedre til rette for dem. Derfor er unge pårørende temaet for Pårørendedagen 22. september 2021. 

Les mer om temaet og bli med på markeringen

Pårørendealliansen
Telefon: +47 917 53 806
ava@parorendealliansen.no
agt@parorendealliansen.no