For lærere

Hjelp unge pårørende på skole og studiested

L

Usynlige unge pårørende

Det er beregnet i Sverige at minst 7 % av ungdom og unge voksne (12 – 30 år) står i en pårørendesituasjon. Det tilsvarer to elever i en klasse på 30. 

Noen nærstående er syke eller ikke i stand til å være den voksne i familien. Det kan være bekymringer for søsken, for venner og for andre viktige personer i deres liv. Det kan være at de må påta seg voksenrollen og gjøre alt fra å smøre mat til søsken og bekymre seg for økonomien.

 

Identifiser

Unge pårørende er ikke alltid så enkle å oppdage. Det kan være hun som sjelden dukker opp i timen, eller skolelyset som sitter på første rad og noterer pliktoppfyllende. For noen er skolen enda et krav, for andre et fristed der de kan få pusterom fra en situasjon som krever mye av dem. 

Uansett er det viktig å være oppmerksom, selv om alt virker fint på overflaten. Ta deg tid til å spørre: “Hvordan går det egentlig hjemme? Hvordan har du det?”.

Som pårørende blir man ofte spurt om hvordan det går med den som trenger hjelp. Men man blir sjelden spurt selv: “Hvordan går det med deg i alt dette?”. Ta deg tid til å spørre, heller en gang for mye enn for lite.

I fjor da jeg gikk vg1 på en lokal skole fullførte jeg med 3 fag ut av 10? Og valgte deretter å flytte bort, på grunn av tunge påkjenninger med det å være hjemme.
Har for en periode vært nødt til å redusere studiebelastningen og vil derfor ikke fullføre på normert tid.
Har fullført alt av studier og arbeid, men heller latt press og stress gå utover meg selv.
Som student går det ut over min psyke og mine karakterer. Må nedprioritere skolearbeid.

Lytt

Selv om det frister å gi råd er det først viktig å ta seg tid til å lytte. Det å bli sett og hørt kan gi en enorm lettelse i seg selv. 

Vær spesielt nysgjerrig på hva den unge pårørende tenker om undervisningssituasjonen. Hvilke forventninger har eleven til seg selv og deg som lærer? Hva gir mestringsfølelse og hva er spesielt utfordrende?

møte mellom to personer

Hjelp

Husk, mange unge pårørende mangler trygge voksenpersoner i livet sitt. Mange kan føle seg tilsidesatt ettersom foreldrene må via all sin tid den som trenger hjelp, eller så kan det være en forelder som selv er syk.

Derfor betyr det mye at unge pårørende kan komme til deg som lærer eller rådgiver for støtte og råd.

Enten det er bekymringer rundt undervisningen eller hjemmesituasjonen. Studenter som har flyttet vekk kan være urolige for hvordan det går hjemme, andre kan synes det er vanskelig å kombinere skolearbeid og pårørenderollen.

Kan man tilpasse undervisningen på en måte som gjør hverdagen enklere? Vis eleven eller studenten at du har forståelse for situasjonen deres og at det finnes muligheter for å hjelp.

Mange pårørende så vant til å tenke på den som trenger hjelp, at de selv glemmer at deres egen situasjon kan være vel så tøff å stå i. Det går også an å foreslå at man går til helsesøster eller utnytter andre helsetilbud på skolen og universitet.

Å plukke opp barn som lever i slike situasjoner mye før, slik at oppvekst og etablering vil fungere for den enkelte. Man sklir ut ved siden av samfunnet sosialt, innenfor utdanning og relasjoner med andre, ved en slik situasjon. Det gagner ingen om pårørende også blir “syke” ved en belastning som avhengighet.
Mer fokus på hva pårørenderollen koster og gode forslag til hvordan det kan være lurt å sette grenser.
Mener det aller viktigste er å ta pårørende på alvor, og å lytte til det de sier.
Å kurse pårørende i sekundærtraumatisering og egenomsorg tror jeg er svært viktig. Pårørende er ofte personer som ikke klarer å ta vare på seg selv, da all energi går til den psyke/ avhengige.

Engasjer deg

Det er på tide at unge pårørende blir hørt. Ved å markere Pårørendedagen 22. september kan du bidra til at flere blir sett, får hjelp og slipper å falle utenfor.

Det kan være så lite som å henge opp en plakat, ta en telefon med en du vet er pårørende eller dele en film på facebook. Hvert bidrag teller!

Som lærer kan du også sette av en halv skoletime til å prate om det å være pårørende. Husk, om vi kan engasjere venner rundt de pårørende er det en stor hjelp i seg selv.

#ungpårørende #pårørendedagen #jegstøtterpårørende

Pårørendealliansen
Telefon: +47 917 53 806
ava@parorendealliansen.no
agt@parorendealliansen.no