Identifiser, lytt og hjelp

Slik kan helsepersonell hjelpe unge pårørende

møte mellom to kvinner

Vær nysgjerrig

Unge pårørende er vant til å sette sine egne behov til side for å ta vare på den som trenger hjelp. I mange tilfeller blir de også glemt til fordel for voksne pårørende – derfor er det spesielt viktig å ta seg tid til å inkludere dem.  Ta deg tid til å spørre: “Hvordan har du det?”.

Her er helsesykepleiere på ungdomsskole og videregående spesielt viktig. I mange tilfeller er du en av få voksenfigurer som den pårørende kan betro seg til, spesielt i tilfeller der foreldre er opptatt med å ta vare på et søsken – eller er syke selv.

Dette er hva unge pårørende selv sier:

At jeg ikke strekker til eller nedprioriterer vedkommende en dag han trenger meg ...eller at ingen andre forstår ham slik jeg gjør og at han da er mye ensom og uforstått av de rundt ham pga. Relasjon
At helsepersonell “ser” den pårørende og ikke bare pasienten.
Være flinke til å gi pårørende informasjon om den syke. Holde oss informert.
Pårørende bruker mye tid på å sikre den syke riktig behandlig. Spesielt innenfor psykisk helse og rusomsorg er det mye som kan bedres for de pasientene som har behov for tverrfaglig behandling.

Lytt

Selv om det frister å gi råd er det først viktig å ta seg tid til å lytte. Det å bli sett og hørt kan være en enorm trøst i seg selv. 

Som helsepersonell kan du også få gode råd av å stille spørsmål direkte til de pårørende. Pårørende sitter ofte med den beste oversikten over både sykdommen og behandlingen. Involver og spør pårørende når viktige beslutninger tas!

Husk, du bryter ikke taushetsplikten ved å lytte.

Selvhjelpsgrupper for pårørende der man kan få snakke ut og “tømme seg” med andre i samme situasjon – at man kan få beklage seg litt uten å måtte få dårlig samvittighet og det å få snakke med noen som forstår at det å være pårørende er en belastning.
Mer kurs i regi av f.eks mestringssenter, frisklivssentraler etc som handler om stressmestring, hvordan ta bedre vare på seg selv, etc. f.eks type “Livsstyrkekurs, Mindfullness” m.m.
Mener det aller viktigste er å ta pårørende på alvor, og å lytte til det de sier. Jobbe med pårørende fremfor å kjempe imot.
Å bli sett og respektert av helsevesenet (og andre) for den innsatsen jeg som pårørende gjør, og forståelse for den emosjonelle belastningen.
helsesykepleier smiler

 Tilby hjelp og anerkjennelse

  • Pårørende må ofte opptre som helsearbeider på hjemmebane. Gi dem verktøy til å lykkes! Inkluder dem i behandlingen og fortell hva som skjer.
  • Det motiverer å få ros for egen innsats. Pårørende føler ofte at de må kjempe seg til det de har krav på. Gi dem anerkjennelse og forståelse for situasjonen de er i.
  • Understrek at det er lov for pårørende å ta pauser og sette grenser for seg selv. Det er viktig at de selv utnytter helsetilbud eller ber om hjelp fra venner – dersom de har behov for det.

 

Inkluder pårørende mye mer! Lytt til pårørende og samarbeid med pårørende, de kan være en stor ressurs og SER hvilke hjelpebehov vedkommende faktisk har.
Å lytte til og vise respekt for pårørende ved planlegging av fremtiden.
Bli sett på som en ressurs for de syke. At pleierne bruker oss aktivt . Jeg vil og ønsker å alltid være der for barnet mitt
Å inkludere pårørende i behandlingen fra første stund. Ha fokus på at pårørende er støtteapparatet resten av livet og trenger opplæring og veiledning for å være en god støtte for pasienten/bruker samtidig som man lærer å sette grenser slik at man ivaretar seg selv.

Bli med på markeringen

Det er på tide at unge pårørende blir hørt. Ved å markere Pårørendedagen 22. september kan du bidra til at flere blir sett, får hjelp og slipper å falle utenfor.

Det kan være så lite som å henge opp en plakat på sykehuset, ta opp diskusjonen i lunsjen eller dele en film på facebook eller intranettet.

Har du tid og energi går det også an å sette lage en kake, sette opp et bord og invitere til diskusjon: Hvordan kan vi bli flinkere til å iverate unge pårørende som helsepersonell? Hvert bidrag teller!

#ungpårørende #pårørendedagen #jegstøtterpårørende

Pårørendealliansen
Telefon: +47 917 53 806
ava@parorendealliansen.no
agt@parorendealliansen.no