Identifiser, lytt og hjelp

Slik tilrettelegger du for unge pårørende på arbeidsplassen

A

Identifiser

Det er beregnet i Sverige at minst 7 % av ungdom og unge voksne (12 – 30 år) står i en pårørendesituasjon. Det tilsvarer minst to pårørende i en bedrift eller avdeling på 30. 

Det kan være bekymringer for søsken, for venner og for andre viktige personer i deres liv. Det kan være at de må påta seg voksenrollen og gjøre alt fra å smøre mat til søsken og bekymre seg for økonomien. Det kan være at man akkurat har stiftet familie og har lån og forpliktelser, og så blir partneren syk.

Mange av disse i gang med eget liv gjennom skole eller studier. Hvordan ivaretas de av skolene, studiesteder, helsetjenesten og samfunnet rundt dem?

Vi må anerkjenne at denne gruppen finnes og legge bedre til rette for dem.

 

mann hos frisør

Vær nysgjerrig

Dessverre er det vanskelig for unge pårørende å åpne seg opp om situasjonen og belastningen med arbeidsgivere. Spesielt om man er fersk i arbeidslivet, jobber deltid eller mangler erfaring.

Det kan heldigvis alle på en arbeidsplass bidra til å endre. Interesserte kollegaer og arbeidsgivere som spør «Hvordan går det med deg?» eller «Kan vi legge opp arbeidet på en måte som fungerer bedre for deg?» kan bidra til å senke terskelen for å dele.

Ved å markere Pårørendedagen eller dele kunnskap om temaet kan man også gjøre det enklere for den pårørende.

Samtidig ser mange pårørende på arbeidsplassen som et fristed der man kan ta pause fra pårørenderollen. Tør å spørre hva den pårørende tenker. Dette er hva de selv sier:

Føler det er lite fortåelse i arbeidlivet for de som har pårørende som sliter med psykisk helse.
Arbeidsgiver må tørre å snakke om dette, og se ansatte som sørger.
Har gjort dagene tyngre på jobb, men har aldri vært borte fra jobb pga av det. Man må jobbe uansett hva.
Økt hodepine og anspent musklatur, økte utgifter hos kiropraktor som gir en økonomisk belastning i tillegg.

Lytt

Selv om det frister å gi råd er det først viktig å ta seg tid til å lytte. Det å bli sett og hørt kan være en enorm lettelse i seg selv. 

Det blir også enklere å finne konkrete løsninger om du først forstår problemet. Kanskje er det nok for den pårørende å vite at du som kollega eller arbeidsgiver forstår situasjonen.

Å få flere lavterskeltilbud for unge voksne som sliter med å komme inn i studie/arbeidsliv.
Å kurse pårørende i sekundærtraumatisering og egenomsorg tror jeg er svært viktig. Pårørende er ofte personer som ikke klarer å ta vare på seg selv, da all energi går til den psyke/ avhengige.
Mye er gjort om man har en forståelsesfull arbeidsgiver.
Mye nattevåk gjør at jeg ikke yter optimalt på jobb
arbeidsmøte mellom to personer

Tilby hjelp

Ha forståelse for at pårørende kan ha behov for ekstra fleksibilitet i arbeidstiden. Hjemmekontor og Teams-møter er noen idéer.

Samarbeid med den pårørende for å finne løsninger. Stol på at de pårørende som regel selv vet best, og vil finne løsninger som gjør at man kan yte best mulig på jobb.

Har fått tilpasset jobb i perioder hvor det har vært nødvendig.
Har en arbeidsgiver som er veldig forståelsesfull. Når jeg har fulgt opp min sønn på dagtid har jeg gått på jobb på kveldstid/helg.
Samme stilling men må jobbe i helger for å ta igjen det som jeg ikke har fått gjort. Er slitsomt, men stor forståelse fra kolleger.
Arbeidsgiver har vært forståelsesfull og gitt mulighet til og reise hjem en tur i løpet av vakta.

Bli med på markeringen

Det er på tide at unge pårørende blir hørt. Ved å markere Pårørendedagen 22. september kan du bidra til at flere blir sett, får hjelp og slipper å falle utenfor.

Det kan være så lite som å henge opp en plakat, ta en telefon med en du vet er pårørende eller dele en film på facebook. Eller så kan du lage en kake og holde et lite foredag på arbeidsplassen din. Hvert bidrag teller!

#ungpårørende #pårørendedagen #jegstøtterpårørende

Pårørendealliansen
Telefon: +47 917 53 806
ava@parorendealliansen.no
agt@parorendealliansen.no