Pårørendedagen 22. september 2021

På tide å synliggjøre unge pårørende

22
mann ser tenkende ut

Identifiser, lytt og hjelp

Det er 800 000 pårørende i Norge. Mange av de er unge som setter livet sitt på pause for å hjelpe foreldre, søsken, kjæreste eller andre i familien med å takle hverdagen.

Hvordan ivaretas de av skolene, studiesteder, helsetjenesten, venner og samfunnet rundt dem? Vi må anerkjenne at denne gruppen finnes og legge bedre til rette for dem. Derfor er unge pårørende temaet for Pårørendedagen 22. september 2021. 

to personer smiler inn i kameraet

Dette ønsker unge pårørende

Unge pårørende blir sjelden nevnt av politikerne. Mye skyldes at vi fortsatt mangler kunnskap om pårørende i aldersgruppen 12-30 år. De blir sjelden spurt: «Hvordan går det med deg?».

Noe vet vi allikevel, blant annet takket være gjennomføringen av Pårørendeundersøkelsen. Her er hva unge pårørende har fortalt oss.

 

1

Hjelp med fraværsgrensa

Dagens fraværsgrense kan gjøre at unge pårørende ikke så lett kommer seg gjennom skolen.

Her må politikerne lage løsninger og skolen må legge til rette for en mer fleksibel skolehverdag for å hjelpe de unge pårørende i systemet.

2

Økonomiske støtteordninger

Mange studenter er avhengige av å ha en sommer- eller deltidsjobb for å få økonomien til å gå opp. Det er vanskelig for unge pårørende, som allerede har en ekstra jobb med å ta vare på en annen. Dedikerte støtteordninger til unge pårørende kan bidra til å løse floken.

3

Forståelse hos lærere, arbeidsgiver og helsepersonell

Unge pårørende etterlyser forståelse hos lærere, arbeidsgivere og helsepersonell. Lytt til hva de har, stol på dem og samarbeid for å finne løsninger som gjør at hverdagen kan gå opp.

Å kurse pårørende i sekundærtraumatisering og egenomsorg tror jeg er svært viktig. Pårørende er ofte personer som ikke klarer å ta vare på seg selv, da all energi går til den psyke/avhengige.
Mer fokus på hva pårørenderollen koster og gode forslag til hvordan det kan være lurt å sette grenser.
Føler det er lite forståelse i arbeidlivet for de som har pårørende som sliter med psykisk helse.
Pårørende bruker mye tid på å sikre den syke riktig behandling. Spesielt innenfor psykisk helse og rusomsorg er det mye som kan bedres for de pasientene som har behov for tverrfaglig behandling. Behovet til pasientene må kartlegges raskere for å sikre at pårørende slipper å kompensere for at pasienten blir en kasteball i et system som ikke samarbeider.
Å få flere lavterskeltilbud for unge voksne som sliter med å komme inn i studie/arbeidsliv. Og komme inn i nav-systemet og psykiatrien oppleves som et stort nederlag og som at “nå er livet over”, derfor er det mange unge voksne som sliter i det stille og som ikke får hjelp av andre enn sine pårørende. Det blir veldig tungt for de pårørende.
Å plukke opp barn som lever i slike situasjoner mye før, slik at oppvekst og etablering vil fungere for den enkelte. Man sklir ut ved siden av samfunnet sosialt, innenfor utdanning og relasjoner med andre, ved en slik situasjon. Det gagner ingen om pårørende også blir “syke” ved en belastning som avhengighet.
At helsepersonell “ser” den pårørende og ikke bare pasienten.
At man blir hørt av fastleger, legevakt, politi osv. Og at vi som pårørende blir avlastet på noen måter slik at vi ikke møter veggen selv og blir sykemeldt/ ufør osv.

Bli med på markeringen

Det er på tide at unge pårørende blir hørt. Ved å markere Pårørendedagen 22. september kan du bidra til at flere blir sett, får hjelp og slipper å falle utenfor.

Det kan være så lite som å henge opp en plakat, ta en telefon til en du vet er pårørende eller dele en film på facebook. Eller så kan du lage en kake og holde et lite foredag på arbeidsplassen din. Hvert bidrag teller!

#pårørendedagen #ungpårørende #jegstøtterpårørende

far holder barnet sitt som ler

Er du ung og pårørende? Her kan du få hjelp

Som pårørende er man vant til å bruke så mye tid og energi på den som trenger hjelp at man raskt kan glemme seg selv. Noen ganger må man ta pause og sette seg selv først.

Heldigvis er du ikke alene, det finnes mange organisasjoner, nettverk og hjelpetilbud som du kan utnytte. Under finner du noen av dem.

Er du ekstra engasjert? Bli med på å starte et eget nettverk for unge pårørende.

Det var da jeg meldte oss inn i pasientorganisasjon vi fikk mye og god informasjon.
pårørendekurs. veldig nyttig!
Har fått ordnet slik at mor har besøksvenn fra Røde kors. Veldig bra.
... det var en game-changer da psykologen der hen var innlagt ville ha en time med bare MEG hvor vi snakket om min pårørenderolle. Teamet der hen får oppfølging til vanlig har gitt meg veiledning fordi jeg var kjempesliten. De rådet meg til å slutte å ta ansvar og heller være et familiemedlem fordi hjelpere kan erstattes, men hen har bare ett, uerstattelig søsken.

Pårørendealliansen
Telefon: +47 917 53 806
ava@parorendealliansen.no
agt@parorendealliansen.no