Pårørendesenteret

Digital Pårørendekonferanse

O
Arrangør
Pårørendesenteret
Sted
Norge
Kontaktperson
unn@parorendesenteret.no
Om arrangementet
En presentasjon av fag, forskning og erfaring. Årets tema er «Bærekraft - kraft til å bære?» Vi kårer Årets Pårørendekommune 2021 og setter søkelys på ulike aspekter ved pårørenderollen og godt pårørendearbeid.

Pårørendealliansen
Telefon: +47 917 53 806
ava@parorendealliansen.no
agt@parorendealliansen.no