Overhalla Kommune v/prosjektkoordinator Pårørendeprosjektet

Å være pårørende

O
Arrangør
Overhalla Kommune v/prosjektkoordinator Pårørendeprosjektet
Sted
Overhalla barne- og ungdomsskole, Svenningsbrona, Overhalla, Norge
Om arrangementet
Åpen temakveld for alle pårørende Innledning av prosjektkoordinator; Hvem er pårørende? Hvordan gjør vi det i Overhalla? "Livsmestring i hverdagen for pårørende" ; et foredrag av og med Berit Blengsli fra Friskgården. Kaffe og kaker https://www.overhalla.kommune.no/er-du-paaroerende.6543110-546817.html

Pårørendealliansen
Telefon: +47 917 53 806
ava@parorendealliansen.no
agt@parorendealliansen.no