LPP - Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, LHL, Mental Helse og Ålesund kommune

Nasjonal pårørendedag i Ålesund

O
Arrangør
LPP - Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, LHL, Mental Helse og Ålesund kommune
Sted
Rådhusplassen Ålesund, Keiser Wilhelms gate, Ålesund, Norge
Kontaktperson
eblangva@gmail.com
Om arrangementet
Fredag 20 september blir det markering av Nasjonal pårørendedag i Ålesund med et bredt program og utstillere i bystyresalen. PROGRAM: 10.00-10.15: Velkommen og åpning av dagen ved varaordfører Tore Johan Øvstebø 10.15-10.30: Informasjon om den nasjonale Pårørendeveilederen v/Lisbeth Slyngstad 10.30-10.45: Presentasjon av kommunens Pårørendestrategi v/Siv Ulla 10.45-11.00: Pårørendekoordinator – en ny stilling i kommunen v/Merete Kløvning 11.00-11.30: Barn som pårørende v/Lisbeth Slyngstad og Merete Kløvning 11.30-12.15: PAUSE med enkel bevertning. Underholdning med Asgeir og Inger-Lise. 12.15-12.45: Presentasjon av LPP, Møteplassen og Pusterommet v/Eva Brit Langva og Arild Kvamme 12.45-13.00: Informasjon fra erfaringskonsulent rus v/Janne Aspehaug 13.00-13-15: Informasjon fra geriatriteamet: Pårørendeskole ved demenssykdom, avlastningsordning og samtalegrupper v/Anne Roald 13.15-13.45: PAUSE 13.45-14.15: «Sofasamtale»: dialog med tjenesteytere og pårørende, v/ Siv Ulla 14.15-14.30: Oppsummering og avrunding av dagen 9.30- 15.00: Stands/utstillere fra interesseorganisasjoner, frivillighet og ulike kommunale tilbud for pårørende Åpent for alle!

Pårørendealliansen
Telefon: +47 917 53 806
ava@parorendealliansen.no
agt@parorendealliansen.no