Foreningen for barnepalliasjon

Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve.

O
Arrangør
Foreningen for barnepalliasjon
Sted
Edderkoppen Scene, Sankt Olavs Plass, Oslo, Norge
Kontaktperson
kk@barnepalliasjon.no
Om arrangementet
07. mai 2020 kom stortingsmeldingen ( St. 24 (2019-2020) om lindrende behandling og omsorg. Regjeringen skriver: Stortingsmeldingen om lindrende behandling skal bidra til mer åpenhet om døden og til at mennesker med behov for lindrende behandling og omsorg ivaretas på en helhetlig måte for best mulig livskvalitet og økt grad av valgfrihet. Lindrende behandling og omsorg til barn og unge og deres familier løftes fram spesielt i denne meldingen fordi denne gruppen trenger særskilt tilrettelegging og ivaretakelse. Vi vil invitere til en debatt med sentrale politikere og fagfolk. Debattleder Bjarne Håkon Hanssen Innledere: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen Panel: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H), Stortingsrepresentant og saksordfører for stortingsmeldingen Tuva Moflag (AP), Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (FrP), Parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan (KrF), Stortingsrepresentant Nicolas Wilkinson (SV), Barnelegeforeningen ved Elisabeth Selvaag Barnesykepleierforbundet ved Nina Granum Lycke Barnelege Bård Fossli Jensen – Foreningen for barnepalliasjon FFB Debatten vil først og fremst handle om omsorgen for alvorlig syke og døende barn og deres familier - barnepalliasjon. Svarer meldingen på de utfordringene vi har? Hva er bra, og hva burde bli enda bedre? Hva er våre ønsker for Stortingets behandling av meldingen til høsten? Og hva tenker de stortingspolitikerne som nå har ansvaret for behandlingen i Stortinget? Begrenset antall fysisk deltakelse pga av Corona. Kun 100 plasser . Arrangementet blir også livestrimet på foreningens Facebooksiden.

Pårørendealliansen
Telefon: +47 917 53 806
ava@parorendealliansen.no
agt@parorendealliansen.no