Forskjeller mellom pårørende

Hva slags identitet den pårørende har

I

Er det likestilling når menn får mer forståelse enn kvinner?

Dessverre opplever pårørende at deres kjønn, alder og etnisitet kan påvirke hva slags hjelp og forståelse de får fra samfunnet rundt seg.

For eksempel forventer vi ofte mer av kvinnelige pårørende. Samfunnet er mer vant til at kvinner påtar seg omsorgsarbeid og derfor blir ofte innsatsen tatt for gitt av både helsepersonell og arbeidsgivere. Som om det var en del av “arbeidsbeskrivelsen” til å være kvinne.

Ikke bare får kvinner mindre skryt, forståelse og oppmuntring for arbeidet de gjør. Enkelte studier har vist at man som kvinne at det å ha “feil kjønn” også kan utløse mindre hjelp fra helseapparatet rundt.

Kjønn, alder og etnisiteten til den pårørende får alt for hva slags hjelp og støtte de får.

Se hva pårørende selv har sagt til oss i Pårørendeundersøkelsen 👇

Har fleksibel arbeidsgiver og muligheter til hjemmekontor. Beholder jobb og stillingsprosent pga veldig forståelsesfull arb.giver.
Vi er meget godt fornøyde med hjelp og støtte. Jeg er så takknemlig for å leve i en velferdsstat som Norge.
“Så heldig dem er som har deg “ er standard. Ingen forståelse.
Ingen har hjulpet meg, det er meg som må hjelpe hjelpeapparatet til å forstå.

Noe å tenke over...

Vanlige fordommer pårørende møter

Kvinner har mer kapasitet til å gi omsorg

Kvinner får sjeldnere tilbudt hjelp og støtte sammenlignet med menn som står i samme situasjon. Dette til tross for at det faktisk er kvinner som tar på seg flest oppgaver som pårørende.

Vi er nok alle mer vant til å se for oss kvinner i omsorgsroller, men det betyr ikke at kvinner av den grunn har mer kapasitet eller er bedre til å gi omsorg enn menn.

 

Pårørende ønsker å jobbe mindre

Mange pårørende ser seg nødt til å jobbe deltid for å få hverdagen til å gå opp, uten at det er noe de ønsker. Tvert i mot ser mange på jobben som et verdifullt fristed der de kan få en pause fra pårørenderollen.

Fleksible arbeidstider og hjemmekontor kan være alternative løsninger for noen.

Unge slipper unna å oppgaver som pårørende

Det er lett å glemme at blant de 800 000 pårørende i Norge, er man av dem unge. For mange unge kan det være spesielt vanskelig å prate om hvordan de har det hjemme. Om man vokser opp i en pårørenderolle kan man bli godt trent til å sette sine egne behov til side og late som at alt går bra.

Dessverre betyr dette at de ofte blir oversett og glemt når vi prater om pårørende. For der voksne i mange tilfeller kan ta en prat med arbeidsgiver for å få mer fleksibilitet på jobb, er det ikke alltid like enkelt å gjøre det samme med en lærer.

Bli med på markeringen

Det er på tide at alle pårørende møter like holdninger uansett hvem de er, hvor de bor og hvem er de pårørende til. Ved å bli med på årets markering av pårørende er du med på å støtte budskapet om likestilling for alle pårørende.

Det kan være så lite som å henge opp en plakat, ta en telefon til en du vet er pårørende eller dele en film på facebook. Eller så kan du lage en kake og holde et lite foredag på arbeidsplassen din. Hvert bidrag teller!

#liktforalle #pårørendedagen #jegstøtterpårørende

Pårørendealliansen
Telefon: +47 917 53 806
ava@parorendealliansen.no
agt@parorendealliansen.no