Forskjeller mellom pårørende

Hvor man bor

B

Når postnummeret styrer hva slags hjelp pårørende får

Mange pårørende er ikke klar over hvilke rettigheter og muligheter de faktisk har til å få hjelp. Mye skyldes tilgangen de har på informasjon i kommunen eller bydelen de bor i.

Videre kan det være svært ulik veiledning og støtte å få. Mange steder mangler retningslinjer for og kunnskap om hvordan få godt samarbeid med pårørende. Slike retningslinjer og kunnskap må være kjent av personalet og brukes av alle de som møter pårørende i sitt arbeid. Hvis ikke får vi store forskjeller i hvordan mange pårørende følges opp, selv om de har samme utfordringene som skal løses.

Se hva pårørende selv har sagt til oss i Pårørendeundersøkelsen 👇

Privat avlastning, og kommunale avlastning er vi takknemlig for at vi fikk.
Har fått god info og litt hjelp av kommunens hjemmetjenesten.
Dagsenter, hjelp til morgenstell og litt avlastning av og til.
Dårlig koordinering i bydelen. Stadig nye mennesker. Lite personorientert. Rigid.
Leger kjenner ikke til ordningen, NAV opplyser i hvert fall ikke om den, heller ikke om omsorgslønn. Hvis en ikke selv finner ut av hva en har rett på så får en ikke noe.

“Du kunne ha spurt”” sa en saksbehandler til meg.

Dette kan hjelpe

Mer og bedre informasjon på offentlige nettsider

Nettsidene til alle kommuner må inneholde oppdatert og lett tilgjengelig for informasjon til pårørende. I tillegg er det viktig at sider nasjonale sider som Helsenorge.no tilbyr god informasjon til alle.

Opplæring av helsepersonell

Pårørende opplever store forskjeller i hvordan de blir møtt av helsepersonell. Det må til bedre rutiner for hvordan man møter pårørende, i tillegg til at flere må bli bevisst på hvilke rettigheter pårørende faktisk har og hvor man skal lede pårørende for å få hjelpen og informasjonen de trenger.

Bli med på markeringen

Det er på tide at alle pårørende møter like holdninger uansett hvem de er, hvor de bor og hvem er de pårørende til. Ved å bli med på årets markering av pårørende er du med på å støtte budskapet om likestilling for alle pårørende.

Det kan være så lite som å henge opp en plakat, ta en telefon til en du vet er pårørende eller dele en film på facebook. Eller så kan du lage en kake og holde et lite foredag på arbeidsplassen din. Hvert bidrag teller!

#liktforalle #pårørendedagen #jegstøtterpårørende

Pårørendealliansen
Telefon: +47 917 53 806
ava@parorendealliansen.no
agt@parorendealliansen.no