Forskjeller mellom pårørende

Hvem man er pårørende til

H

Ulike holdninger til ulike sykdommer

Pårørende kan oppleve enorme forskjeller avhengige av hva den pårørende trenger hjelp til.

Hjelper man en som er rusavhengig kan det utløse mindre forståelse hos samfunnet rundt, til tross for at omsorgsarbeidet kan være like krevende som en med en alvorlig kreftdiagnose. Andre ganger er det motsatt.

Detaljer som alderen, identiteten og diagnosen til den man hjelper har dessverre alt for mye å si for hvor mye hjelp og støtte pårørende får av de rundt seg.

Se hva pårørende selv har sagt til oss i Pårørendeundersøkelsen 👇

Gode tilbud som kurskvelder og samtalegruppe for pårørende til mennesker med demens.
Når ungene var små fikk vi hjelp gjennom barnevernet pga at de hadde mest ressurser. Veldig takknemlig.
Vi i “rus“ får ingen hjelp.
Mye nattevåk gjør at jeg ikke yter optimalt på jobb.

Slik kan du hjelpe

Vær nysgjerrig

Pårørende blir fort vant til å sette sine egne behov til side. Derfor er det spesielt viktig at vi som er rundt pårørende er flinke til å aktivt spørre: “Hvordan går det med deg?”.

Det er ekstra oppmerksom på de som har vært pårørende over lengre tid. Når situasjonen ikke er ny lenger får de ofte færre muligheter til å prate om situasjonen.

Lytt uten fordommer

Selv om man ikke gjør det med vilje, er det lett å la seg villede av fordommer.

For eksempel er kan man fort tenke at enkelte diagnoser er verre å takle for den som er pårørende, eller at byrden til den pårørende blir større jo flere timer med hjelp man må gi.

Sannheten er mye mer komplisert. For eksempel kan det oppleves mye tyngre for pårørende som ikke får muligheten til å gi hjelp – kanskje fordi den syke ikke vil ha det. Dessuten er noen oppgaver ofte mer slitsomme enn andre, som f.eks. nattevåk.

Bli bevisst på dine egne fordommer, legg de til side og lytt heller til den pårørendes unike situasjon.

Tilby hjelp

Enkelte sykdommer kan utløse mange tilbud om hjelp fra samfunnet, mens andre pårørende ikke får mer enn en klapp på skulderen.

Vær villig til å tilby hjelp om du har muligheten til det. Ikke glem at det er behovet til den pårørende som er det viktigste, ikke hvem de er pårørende til.

 

Bli med på markeringen

Det er på tide at alle pårørende møter like holdninger uansett hvem de er, hvor de bor og hvem er de pårørende til. Ved å bli med på årets markering av pårørende er du med på å støtte budskapet om likestilling for alle pårørende.

Det kan være så lite som å henge opp en plakat, ta en telefon til en du vet er pårørende eller dele en film på facebook. Eller så kan du lage en kake og holde et lite foredag på arbeidsplassen din. Hvert bidrag teller!

#liktforalle #pårørendedagen #jegstøtterpårørende

Pårørendealliansen
Telefon: +47 917 53 806
ava@parorendealliansen.no
agt@parorendealliansen.no