Pårørendedagen 22. september 2022

Like holdninger til alle parørende

H

Møter noen pårørende mer forståelse en andre?

Pårørende opplever store forskjeller i hva slags hjelp og forståelse de får av samfunnet rundt seg. Det handler ofte om hvor man bor og hvem man er pårørende til, men dessverre også hva slags identitet og kjønn man har som pårørende.

Hva kan vi alle gjøre for å redusere forskjellene og unngå at vi selv bidrar til forskjellsbehandling?

I årets Pårørendedag inviterer både helsepersonell, arbeidsgivere, politikere og de rundt de pårørende til refleksjon.

 

Lær mer om forskjellene

Hvem man er pårørende til

Pårørende kan oppleve enorme forskjeller avhengige av hva den pårørende trenger hjelp til.

 

Hva slags identitet man har

Dessverre opplever pårørende at deres kjønn, alder og etnisitet kan påvirke hva slags holdninger de møter.

 

Hvor man bor

Hvor man bor kan få enorm innflytelse på hvilke rettigheter man har og hva slags hjelp man får.

Bli med på markeringen

Ved å bli med på årets markering av pårørende er du med på å støtte budskapet om likestilling for alle pårørende.

Likestilling i pårørendeomsorgen.

Likestilling i informasjonstilbudet.

Likestilling i samarbeidet med helsetjenesten uansett hvor du bor

Likestilling for alle pårørende, uansett hvem de er pårørende til!

Likestilling i arbeidslivet uansett hvor du jobber

 

Hvert bidrag teller

Det er på tide at alle pårørende møter like holdninger uansett hvem de er, hvor de bor og hvem er de pårørende til.

Det er flere måter å bidra på. Det kan være så lite som å henge opp en plakat, ta en telefon til en du vet er pårørende eller dele en film på facebook. Eller så kan du lage en kake og holde et lite foredag på arbeidsplassen din. Hvert bidrag teller!

#liktforalle #pårørendedagen #jegstøtterpårørende

Pårørendealliansen
Telefon: +47 917 53 806
ava@parorendealliansen.no
agt@parorendealliansen.no