Nyheter og markeringer

Pårørendedagen 22. september

M

Diskusjon i klasserommet

Vi går alle rundt med en flere ubevisste fordommer som påvirker hvordan vi møter andre mennesker. Inviter til en uformell diskusjon blant elevene og diskuter hvilke fordommer man kan ha mot pårørende.

person skriver på pc

Inviter de ansatte til idémyldring

Pandemien har forandret jobbhverdagen for mange. For mange pårørende har hjemmekontor og fleksibiliteten gjort hverdagen enklere – for andre vanskeligere.

Inviter de ansatte til idémyldring, enten i plenum eller gjennom en anonym undersøkelse der de kan dele tanker rundt hverdag fremover. Hva har fungert bra? Hva har vært vanskelig? Hva bør man ta seg videre i hverdagen fremover?

 1. Inviter til møte eller sett opp en undersøkelse i f.eks. SurveyMonkey eller Google Sheets
 2. Be de ansatte reflektere over hvordan pandemien har påvirket arbeidsplassen
 3. Hvordan bør det være fremover? Bør det fortsatt være rom for å ta hjemmekontor?

Del bilde på intranett eller fb-gruppe

Del en av våre bilder, plakater eller filmer i en relevant facebookgruppe eller på intranettet til arbeidsplassen din. Her kan du nå ut til både kollegaer, andre i samme yrkesgruppe eller venner.

 1. Last ned plakater, film eller bilder
 2. Del på relevante facebookgrupper og evt. intranettet på arbeidsplassen
plakater

Heng opp plakat på skole eller studiested

En enkel måte å spre kunnskap om pårørendedagen er å henge opp plakater. Du kan laste ned plakater rettet mot unge, lærere og andre rådgivere på «Materiell du kan laste ned»

Arranger zoom møte med kollegaer

Arranger zoom møte for å diskutere: Er vi flere ansatte som har eldre foreldre eller andre syke nærstående? Kan vi lage en gruppe hvor vi prater om dette og støtter hverandre?

 1. Inviter ledelse og kollegaer til zoom møte
 2. Lær mer om saken på parorendealliansen.no

Del film på facebook

Denne filmen gikk fort viralt da vi la den ut i 2018. Kanskje fordi mange kjenner seg igjen? Del filmene våre, og tagg gjerne dine lokalpolitikere – så de blir oppmerksomme på saken. Husk å bruke #jegstøtterpårørende og #pårørendedagen.

 1. Lenke til film på facebook
 2. Tagg dine lokalpolitikere og bruk #jegstøtterpårørende #pårørendedagen

Heng opp en av våre plakater

Selv om det er over 800 000 pårørende i Norge, er det alt for få som kjenner til omfanget. Skap forståelse på arbeidsplassen: Last ned, print ut og heng opp en av våre faktaark.

 1. Last ned og print ut våre faktaark
 2. Heng opp arkene på arbeidsplassen

Tilby praktisk hjelp

Hva kan DU gjøre for en venn som er pårørende? Noen idéer:

 1. Vaske bilen inni eller utenpå
 2. Lag middag eller bak et godt brød, og ta med hjem til familien.
 3. Kjøp en kinobillett, og tilby deg å passe på barnet/syke/eldre
 4. Trenger hagen eller balkongen litt ryddehjelp?
 5. Ta med søsken til det syke barnet på en positiv opplevelse. Tur i marka eller svømmehallen?

Lytte til pårørende

Sett frem bord, stoler og en person som er klar med skiltet: Fortell oss hvordan vi kan bli bedre til å høre på deg som pårørende – eller opprett en forslagskasse. Perfekt for kommuner eller institusjoner!

 1. Avtal med kollegaer
 2. Bestem sted, kanskje det lokale torget?
 3. Finn frem bord og stoler på dagen
 4. Sett opp skilt: Hva kan vi gjøre for deg som er pårørende?
 5. Registrer markering

Gratis parkering på sykehuset

Hva med å gi gratis parkering hele dagen 22/9?

 1. Ta opp ideén med kollegaer og sykehus
 2. Avtal med parkingsvaktene
 3. Husk å registrere markeringen

Arbeidslunsj

Arranger en arbeidslunsj der dere ser på Helsedirektoratet sin «Veileder for pårørende i omsorgstjenesten».   Er det noe her dere kan bruke i hverdagen?

 1. Avtal med kollegaer og ledelse
 2. Se på veiledningen fra Helsedirektoratet

På sykehjemmet

Sett frem kaffe og kake i resepsjonen. Møt de som kommer på besøk med et smil og en hilsen: «Vi setter pris på pårørende».

 1. Avtal tid med ledelse og kollegaer
 2. Kjøp inn kake, og sett frem kaffekanner
 3. Last ned plakater og heng opp
 4. Husk å registrere din markering

Del ut kaffe

Møt kollegaene dine med en kaffe, tidlig på morgenen! Sett opp et bord, og fortell hvorfor dere markerer denne dagen. Du kan også printe ut og henge opp noen plakat fra vårt materiell. 

 1. Samle noen kollegaer på jobb
 2. Skaff 2-3 kaffekanner og kopper
 3. Print og heng opp noe av vårt materiell
 4. Husk å registrere markering

Lag en kake

Pårørende bør hedres, og hvorfor ikke med en kake? Sett fram kake i lunsjen, kanskje med en liten lapp som forklarer hvorfor det er viktig å hedre pårørende på denne dagen.

 1. Lag en kake, og ta med på jobben
 2. Print ut infoplakat her

Gå en tur med jobben

For mange pårørende er arbeidsplassen et fristed – og en pause fra en vanskelig hverdag. Derfor passer det fint for mange å utnytte arbeidsdagen til å gå en liten tur med kollegaer.

 1. Avtal en tid med kollegaer og sjefen
 2. Finn en kort rute som varer 20-30 minutter

Pårørendealliansen
Telefon: +47 917 53 806
ava@parorendealliansen.no
agt@parorendealliansen.no